To Są Chiny

Kontrola jakości zamówionych towarów przed wysyłką z Chin

Wyszukiwanie towaru w Chinach

Jednym z największych etapów importu towaru z Chin jest inspekcja przedwysyłkowa czyli sprawdzenie jakości wysyłanych towarów oraz ich zgodności ze specyfikacją techniczną zawartą w zamówieniu i kontrakcie handlowym pomiędzy importerem i chińskim producentem.


Kontrola jakości towaru, czyli inspekcja przedwysyłkowa jest niezbędnym procesem sprawdzającym czy wyprodukowane towary są zgodne ze wcześniej wysłanymi próbkami oraz specyfikacją określoną przez zamawiającego. Towary poddane inspekcji wybiera się losowo, a ilość sprawdzanych sztuk określa się na podstawie wymagań klienta. Jest to ostatnia okazja, do podjęcia interwencji przed wysyłką towaru z Chin do Polski. Po opuszczeniu fabryki przez towar, producent zazwyczaj traktuje towar jako zaakceptowany i późniejsze reklamacje są trudne do wyegzekwowania oraz kosztowne. Na życzenie klienta istnieje również możliwość sprawdzenia wszystkich sztuk zamówionego towaru. Taki rodzaj inspekcji zalecamy w przypadku dużej wartości jednostkowej sztuki zamówionego z Chin towaru. Podczas inspekcji jesteśmy obecni w fabryce od rozpoczęcia pakowania. Upewniamy się że towar jest bezpiecznie zapakowany i nie zostanie zniszczony w trakcie transportu i przeładunku w drodze z Chin do Polski. Kontrolujemy cały proces aż do momentu, kiedy towar opuszcza fabrykę i w zaplombowanym kontenerze udaje się do firmy spedycyjnej.

Dlaczego należy skontrolować towar przed wysyłką?

  • Przeliczenie zgodności ilości towarów z zamówieniem
  • Kontrola pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną
  • Wykrycie wad i ustalenie ich odsetka w zamówieniu
  • Rozpoznanie rodzaju wady i wdrożenie procedur naprawczych, kiedy towar znajduje się jeszcze u dostawcy
  • Wyeliminowanie ryzyka związanego z otrzymaniem towarów o niskiej jakości